Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів

 • 1
  Заява про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів
 • 2
  Відомості суб’єкта господарювання щодо наявності матеріально- технічної бази та наявності спеціалістів, що мають освітній і кваліфікаційний рівень, необхідних для провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів, за формою згідно до Ліцензійних умов
 • 3
  Копія досьє дільниці виробника ветеринарних препаратів, затвердженого суб’єктом господарювання
 • 4
  Фізичними особами — підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючому органу, подається копія паспорта керівника здобувача ліцензії (його довіреної особи) з відміткою відповідного контролюючого органу про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
 • 5
  Інформація про відсутність контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”) за діяльністю здобувача ліцензії осіб — резидентів інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України
 • 6
  Опис документів, що подаються для отримання ліцензії, у двох примірниках, за формою згідно до Ліцензійних умов