Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів

Назва послуги: Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів

Адміністративний збір: За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії.

Строк надання послуги: 10 робочих днів

Результат надання: Ліцензія на провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів

Способи отримання результату: Особисто, поштовим відправленням, в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв'язку.

Підстави для відмови: Встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії; Виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб’єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб’єкта господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб’єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.

Порядок оскарження: Звернення до Експертно-апеляційної ради створеної при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: