Видача патенту на винахід і патенту на корисну модель

ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), вул. Глазунова, 1, м.Kиїв-42, 01601. веб-сайт: https://ukrpatent.org/uk Для отримання рішення про видачу патенту особа, яка бажає одержати патент і має на це право, або її довірена особа подає заявку про видачу патенту. Заявку в паперовій формі безпосередньо подають або надсилають на адресу: вул. Глазунова, 1, м. Kиїв-42, 01601 або в електронному вигляді через онлайн-систему електронного подання заявок (http://base.uipv.org/efiling/). Іноземні особи та особи без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Мінекономіки реалізують свої права через представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), якщо інше не передбачено міжнародними угодами. У разі, якщо до складу заявників входить фізична особа, яка проживає, чи юридична особа, яка має постійне місцезнаходження на території України, заявку може бути подано без залучення представника за умови зазначення адреси для листування в Україні.
Органи влади