Видача патенту на винахід і патенту на корисну модель

 • 1
  Заява про видачу патенту
 • 2
  Опис винаходу (корисної моделі)
 • 3
  Формула винаходу (корисної моделі)
 • 4
  Креслення (якщо на них є посилання в описі)
 • 5
  Реферат
 • 6
  Документи про оплату відповідних зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності