Видача патенту на винахід і патенту на корисну модель

Назва послуги: Видача патенту на винахід і патенту на корисну модель

Адміністративний збір: Для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні - один неоподатковуваний мінімум доходів громадян; для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що відповідно постійно проживають (знаходяться) за межами України - 100 доларів США.

Строк надання послуги: Видача патенту здійснюється у місячний строк після його державної реєстрації за умови отримання документа про сплату державного мита за його видачу.

Результат надання: Патент на винахід, патент на корисну модель.

Способи отримання результату: Патент видається особі, яка має право на його одержання, або надсилається за адресою для листування. Патент надають уповноваженому представнику одержувача за наявності належно оформленого підтвердження наданих йому повноважень (довіреності).

Підстави для відмови: 1. Ненадходження плати за видачу патенту у строк, встановлений статтею 22 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». 2. Невідповідність плати за видачу патенту встановленому розміру.

Порядок оскарження: Захист прав може здійснюватися у судовому порядку відповідно до законодавства.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: