Видача дозволу на транзитне переміщення незареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів

 • 1
  Відомості про назву, ідентифікаційні дані, в тому числі код унікальної ідентифікації, та національну класифікацію рівня біобезпеки генетично модифікованого організму
 • 2
  Відомості про центри походження та центри генетичного різноманіття, якщо такі існують, організму-реципієнта та/або батьківських організмів
 • 3
  Письмове підтвердження достовірності відомостей, що містяться у поданих документах (матеріалах), засвідчене підписом суб'єкта регулювання та скріплене його печаткою
 • 4
  Результати оцінки ризику, проведеної в державі експорту/імпорту із зазначенням рівня ризику для навколишнього природного середовища, якщо такий існує
 • 5
  Інструкція із застосування методів виявлення і знищення генетично модифікованих організмів і тари, в якій вони транспортуються, а також методів, що забезпечують біологічнну і генетичну безпеку в процесі транспортування таких організмів
 • 6
  Клопотання про видачу дозволу на транзитне перевезення не зареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів
 • 7
  Копія договору з перевізником
 • 8
  Копія договору страхування діяльності, пов'язаної з транзитним переміщенням генетично модифікованих організмів
 • 9
  Копія дозволу на ввезення генетично модифікованого організму, виданого в державі імпорту, або дозволу на транзитне переміщення такого організму, виданого в іншій державі
 • 10
  Копія документів, що підтверджують реєстрацію генетично модифікованого організму в державі експорту
 • 11
  Копія технічного опису генетично модифікованого організму
 • 12
  План заходів із запобігання та ліквідації наслідків неконтрольованого вивільнення генетично модифікованих організмів у навколишнє природне середовище, надзвичайної ситуації, а також перелік і опис методів обмеження контактів з генетично модифікованими організмами, забезпечення високого рівня екологічної безпеки під час їх транзитного переміщення