Надання спеціального дозволу на користування надрами за результатами продажу на аукціоні

 • 1
  Копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, замість зазначеного реєстраційного номера подають копію паспорта із серією, номером та відміткою)
 • 2
  Найменування; код згідно з ЄДРПО; прізвище, ім’я та по батькові представника юридичної особи; серія та номер документу, що посвідчує його особу
 • 3
  Адреса електронної пошти для надсилання повідомлень системи електронних торгів з продажу дозволів та організатора (оператора)
 • 4
  Контактний номер телефону
 • 5
  Реквізити рахунка заявника, на який повинен бути повернутий гарантійний внесок