Надання спеціального дозволу на користування надрами за результатами продажу на аукціоні

Назва послуги: Надання спеціального дозволу на користування надрами за результатами продажу на аукціоні

Адміністративний збір: Розмір плати за надання спеціальних дозволів на користування надрами (далі - дозвіл) визначається за результатами проведення аукціону з продажу спеціального дозволу на користування надрами шляхом проведення електронних торгів відповідно до Тимчасового порядку реалізації експери-ментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 № 848 та відповідно до договору купівлі-продажу дозволу чи договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною.

Строк надання послуги: Видача дозволу та угоди про умови користування надрами здійснюється протягом 40 робочих днів відповідно до умов договору купівлі-продажу дозволу чи договору купілві продажу дощволу з відкладальноюобствиною за результаттами аукціону на підставі письмового звернення переможця в приміщенні Держгеонадр переможцю або його представнику, уповноваженому на підписання угоди про умови користування надрами та отримання дозволу та угоди

Результат надання: Отримання спеціального дозволу на користування надрами

Способи отримання результату: Надається особисто надро-користувачу або його уповноваженому представнику

Підстави для відмови: За рішенням аукціонного комітету заява про участь в аукціоні підлягає відхиленню у разі: - подання неповного пакета документів, визначеного у пункті 8 Порядку проведення аукціонів, або їх невідповідності вимогам пункту 8 згаданого Порядку; - невідповідності поданих документів вимогам Порядку проведення аукціонів; - виявлення в документах, поданих претендентом, недостовірних відомостей; - наявності підстави, передбаченої пунктом 29 Порядку проведення аукціонів; - застосування до претендента ліквідаційної процедури або визнання його в установленому порядку банкрутом; - наявності інформації від правоохоронних органів та суб'єктів фінансового моніторингу, що претендент здійснює фінансування тероризму в Україні; - виявлення інформації, що претенденти є пов'язаними між собою особами; - невиконання претендентом програм робіт на ділянках надр, на користування якими йому вже надано дозвіл, або виявлення порушень правил користування надрами на таких ділянках, що зафіксовані в актах перевірок, приписах або розпорядженнях відповідних органів у сфері надрокористування і не усунуті станом на дату прийняття рішення аукціонного комітету.

Порядок оскарження: Відмова у наданні спеціального дозволу на користування надрами може бути оскаржена в установленому законодавством порядку.