Оформлення документів для виїзду громадянина України за кордон на постійне проживання

 • 1
  Заява про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання
 • 2
  три фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см
 • 3
  Оригінал та копію паспорта громадянина України (для осіб, які досягли 14--річного віку)
 • 4
  Оригінал та копію свідоцтва про народження (для осіб, які не досягли 14-річного віку)
 • 5
  Оригінал та копію довідки про реєстрацію місця проживання
 • 6
  Оригінал та копію документа, що посвідчує особу законного представника
 • 7
  Оригінал та копію документа, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законним представником є один із батьків (усиновлювачів)
 • 8
  Нотаріально засвідчена згода законних представників, які залишаються в Україні, на виїзд за кордон на постійне проживання особи, законними представниками якої вони є (або копію свідоцтва про смерть чи рішення суду про позбавлення батьківських прав, про визнання особи обмежено дієздатною, або недієздатною, або безвісно відсутньою, або оголошення її померлою). Письмова згода законних представників, які залишаються в Україні, може бути надана ними особисто під час подання заявником заяви щодо особи, законними представниками якої вони є
 • 9
  Нотаріально засвідчена згода дитини віком від 14 до 16 років на виїзд за кордон на постійне проживання
 • 10
  Копія рішення суду, завірена в установленому порядку, - за відсутності згоди одного із законних представників на виїзд за кордон на постійне проживання особи, яка не досягла 16-річного віку, або особи, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;
 • 11
  Документи, що підтверджують внесення встановленої законодавством плати