Оформлення документів для виїзду громадянина України за кордон на постійне проживання

Назва послуги: Оформлення документів для виїзду громадянина України за кордон на постійне проживання

Адміністративний збір: 195,31 грн.

Строк надання послуги: Розгляд заяви здійснюється у строк до трьох місяців з дня її подання.

Результат надання: Прийняття рішення про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання; проставлення в паспорті громадянина України у формі книжечки та в паспорті (паспортах) громадянина України для виїзду за кордон штампів про оформлення виїзду за кордон на постійне проживання та скріплення печаткою. У разі наявності у особи паспорта громадянина України у формі картки з безконтактним електронним носієм - внесення територіальним органом ДМС інформації про оформлення виїзду за кордон на постійне проживання до безконтактного електронного носія. Прийняття рішення про відмову в оформленні документів для виїзду за кордон на постійне проживання. У разі прийняття рішення про відмову в оформленні документів для виїзду за кордон на постійне проживання територіальний орган ДМС у строк не пізніше п’яти робочих днів письмово інформує заявника про прийняте рішення із зазначенням підстав відмови і порядку оскарження рішення та повідомляє територіальний підрозділ ДМС про прийняте рішення.

Способи отримання результату: Заявник для одержання адміністративної послуги звертається до територіального підрозділу ДМС за зареєстрованим місцем проживання в Україні. Строк дії рішення про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання становить шість місяців з дня його прийняття. Якщо заявник у зазначений строк не звернувся до територіального органу ДМС для оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання, рішення втрачає силу, про що робиться відмітка в заяві. У разі прийняття рішення про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання територіальний орган ДМС у строк не пізніше п’яти робочих днів інформує заявника про прийняте рішення та строк його дії, а також про те, що заявнику необхідно, зокрема, отримати довідку органу державної фіскальної служби про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку, яка подається до органів митного контролю під час перетинання митного кордону України та є підставою для проведення митних процедур.

Підстави для відмови: Заявник не подав передбачені Порядком документи. Подані заявником документи не відповідають вимогам законодавства України, містять недостовірні відомості або подані документи є недійсними. Підстави для тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України Громадянинові України може бути тимчасово відмовлено у виїзді за кордон у випадках, якщо: 1) він обізнаний з відомостями, які становлять державну таємницю, - до закінчення терміну, встановленого статтею 12 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України»; 2) стосовно нього у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами якого йому заборонено виїжджати за кордон, - до закінчення кримінального провадження або скасування відповідних обмежень; 3) він засуджений за вчинення кримінального правопорушення - до відбуття покарання або звільнення від покарання; 4) він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням, - до виконання зобов'язань; 5) він перебуває під адміністративним наглядом Національної поліції - до припинення нагляду.

Порядок оскарження: Рішення про відмову в оформленні документів для виїзду за кордон на постійне проживання може бути оскаржене особою у встановленому законом порядку.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: