Переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку

 • 1
  Відомості про відповідність його матеріально-технічної бази ліцензійним умовам провадження зазначеного виду господарської діяльності, наявність нормативно-правових документів, у тому числі з питань стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності, відомості про кваліфікацію працівників, які мають чи будуть мати доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
 • 2
  Довідка відповідного державного або комунального закладу охорони здоров'я про відсутність психічних розладів, пов'язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами у працівників, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних не придатними до провадження окремих видів діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, оригінал
 • 3
  Довідка МВС про відсутність у працівників , не знятої чи не погашеної судимості, оригінал
 • 4
  Довідка МВС про відсутність у працівників , не знятої чи не погашеної судимості, оригінал
 • 5
  Довіреність, якщо заява подається уповноваженою особою
 • 6
  Договір про охорону посівів, місць зберігання та переробки рослин (для культивування та/або використання рослин, включених до списку N 3 таблиці I переліку)
 • 7
  Дозвіл МВС на використання об'єктів і приміщень, оригінал
 • 8
  Документ на право власності або оренду землі (для культивування рослин, включених до таблиці I переліку)
 • 9
  Заява на отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку
 • 10
  Свідоцтво (диплом, посвідчення, сертифікат спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника суб'єкта господарювання або керівника відповідного підрозділу суб'єкта господарювання до провадження окремого виду діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, копія