Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Назва послуги: Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: Відповідно до закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

Результат надання: Ліцензія

Способи отримання результату: Особисто, за довіреністю, поштою, в електронному вигляді на сайті Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ( в електронному виглядіза допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України)

Підстави для відмови: Подання суб’єктом господарювання неповного пакету ліцензії, необхідних для одержання документів згідно із встановленим вичерпним переліком. Виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

Порядок оскарження: Згідно чинного законодавства України

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: