Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товарів

Назва послуги: Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товарів

Адміністративний збір: 100 грн.

Строк надання послуги: Видача дубліката свідоцтва здійснюється протягом місяця від дати надходження заяви про його видачу та підтвердження внесення плати за надання адміністративної послуги.

Результат надання: Дублікат свідоцтва України про реєстрацію права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товарів. Дублікат свідоцтва містить весь текст виданого свідоцтва, оригінал якого вважається таким, що втратив чинність.

Способи отримання результату: Дублікат свідоцтва видається власнику свідоцтва або надсилається за адресою для листування. Дублікат свідоцтва надають уповноваженому представнику одержувача за наявності належно оформленого підтвердження наданих йому повноважень (довіреність).

Підстави для відмови: 1. Невідповідність клопотання про видачу дубліката свідоцтва вимогам пункту 9 даної інформаційної картки. 2. Ненадходження плати за видачу дубліката свідоцтва. 3. Невідповідність плати за видачу дубліката свідоцтва встановленому розміру.

Порядок оскарження: Захист прав може здійснюватися у судовому порядку відповідно до законодавства.