Реєстрація компонування напівпровідникового виробу

Назва послуги: Реєстрація компонування напівпровідникового виробу

Адміністративний збір: Строки, механізм сплати зборів, а також їх розміри визначено Порядком сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 1716. Державне мито за реєстрацію компонування напівпровідникових виробів сплачується на підставі Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21.01.1993 № 7-93. Розмір державного мита за реєстрацію компонування напівпровідникового виробу складає: для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні, - 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян; для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України, - 100 доларів США.

Строк надання послуги: Видача свідоцтва здійснюється Національним органом інтелектуальної власності у місячний строк після його державної реєстрації.

Результат надання: Реєстрація компонування напівпровідникових виробів та видача свідоцтва на компонування або рішення про відмову в реєстрації компонування.

Способи отримання результату: Для надання адміністративної послуги заявка на видачу свідоцтва має пройти відповідні процедури (перевірка заявленого компонування на відповідність умовам охороноздатності компонування, проведення експертизи заявки тощо) відповідно до Закону України "Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів". На підставі висновку закладу експертизи Національний орган інтелектуальної власності приймає рішення про реєстрацію компонування. Державна реєстрація компонування здійснюється за наявності документа про сплату державного мита за реєстрацію компонування напівпровідникового виробу і сплаченого збору за публікацію про реєстрацію компонування. Зазначені мито та збір сплачуються після надходження до заявника рішення про реєстрацію компонування. Свідоцтво видається особі, яка має право на його одержання, або надсилається за адресою для листування. Якщо заявка подана кількома заявниками, їм видається одне свідоцтво і надсилається тому заявникові, адреса якого з цією метою зазначена у заяві, а при відсутності такого зазначення - першому заявникові за списком вказаних у заяві заявників. Свідоцтво надають уповноваженому представнику одержувача за наявності належно оформленого підтвердження наданих йому повноважень (довіреності). Відомості про реквізити поточних рахунків публікуються в офіційному бюлетені "Промислова власність" та в газеті "Урядовий кур'єр".

Підстави для відмови: Невідповідність плати за реєстрацію компонування встановленому розміру; ненадходження документів про сплату державного мита за реєстрацію компонування і збору за публікацію відомостей про реєстрацію компонування протягом трьох місяців від дати надходження до заявника рішення про реєстрацію компонування. Також, рішення про відмову в реєстрації компонування приймається, якщо заявлене компонування не відповідає умовам охороноздатності компонування.

Порядок оскарження: Захист прав може здійснюватися у судовому порядку відповідно до законодавства.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: