Державна реєстрація топографії інтегральної мікросхеми

Назва послуги: Державна реєстрація топографії інтегральної мікросхеми

Адміністративний збір: Для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні - один неоподатковуваний мінімум доходів громадян; для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що відповідно постійно проживають (знаходяться) за межами України - 100 доларів США.

Строк надання послуги: Видача свідоцтва здійснюється у місячний строк після державної реєстрації топографії інтегральної мікросхеми за умови отримання документа про сплату державного мита за реєстрацію.

Результат надання: Свідоцтво про державну реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми.

Способи отримання результату: Свідоцтво видається особі, яка має право на його одержання, або надсилається за адресою для листування. Якщо видається одне свідоцтво кільком заявникам, то надсилається тому заявникові, адреса якого з цією метою зазначена у заяві, а при відсутності такого зазначення - першому заявникові за списком вказаних у заяві заявників. Свідоцтво надають уповноваженому представнику одержувача за наявності належно оформленого підтвердження наданих йому повноважень (довіреності).

Підстави для відмови: 1. Ненадходження плати за реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми у строк, встановлений статтею 14 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем». 2. Невідповідність плати за реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми встановленому розміру.

Порядок оскарження: Захист прав може здійснюватися у судовому порядку відповідно до законодавства.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: