Видача свідоцтва України на торговельну марку

ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент). Особисто або надсилається поштою за адресою: вул. Глазунова, 1, м.Kиїв-42, 01601. веб-сайт: https://ukrpatent.org/uk. Для отримання рішення про реєстрацію знака особа, яка бажає одержати свідоцтво і має на це право, або його довірена особа подає заявку на знак для товарів і послуг. Заявку у паперовій формі безпосередньо подають або надсилають на адресу: вул. Глазунова, 1, м. Kиїв-42, 01601 або в електронному вигляді через онлайн-систему електронного подання заявок (http://base.uipv.org/efiling/). Іноземні особи та особи без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Установою реалізують свої права через представників у справах інтелектуальної власності, якщо інше не передбачено міжнародними угодами. У разі якщо до складу заявників входить фізична особа, яка проживає, чи юридична особа, яка має постійне місцезнаходження на території України, заявку може бути подано без залучення представника за умови зазначення адреси для листування в Україні.
Органи влади