Видача дубліката свідоцтва на промисловий зразок

Назва послуги: Видача дубліката свідоцтва на промисловий зразок

Адміністративний збір: Строки, механізм сплати зборів, а також їх розміри визначено Порядком сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 1716. Збір за видачу дубліката свідоцтва становить 200 гривень.

Строк надання послуги: Видача дубліката свідоцтва здійснюється протягом місяця від дати надходження клопотання про його видачу та підтвердження внесення плати за надання адміністративної послуги.

Результат надання: Видача дубліката свідоцтва України на промисловий зразок або відмова у видачі дубліката свідоцтва. Дублікат свідоцтва містить увесь текст виданого свідоцтва, оригінал якого вважається таким, що втратив чинність.

Способи отримання результату: Дублікат свідоцтва видається власнику свідоцтва або надсилається за адресою для листування. Дублікат свідоцтва надають на паперовому носієві уповноваженому представнику одержувача за наявності належно оформленого підтвердження наданих йому повноважень (довіреності). Реквізити рахунка для сплати збору за видачу дубліката свідоцтва розміщуються на офіційному веб-сайті ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (https://ukrpatent.org/uk).

Підстави для відмови: 1. Невідповідність клопотання про видачу дубліката свідоцтва вимогам щодо його оформлення 2. Ненадходження плати за видачу дубліката свідоцтва; 3. Невідповідність плати за видачу дубліката свідоцтва встановленому розміру.

Порядок оскарження: Захист прав може здійснюватися у судовому порядку відповідно до законодавства.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: