Видача дубліката патенту на винахід і дубліката патенту на корисну модель

ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), вул. Глазунова, 1, м.Kиїв-42, 01601. веб-сайт: https://ukrpatent.org/uk
Органи влади