Реєстрація договору, який стосується права автора на твір

 • 1
  Заява про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір
 • 2
  Примірник твору (оприлюднений чи неоприлюднений) у матеріальній формі
 • 3
  Довіреність, оформлена в установленому порядку, якщо заявка від імені суб'єкта авторського права подається довіреною особою, або копію довіреності, засвідчену відповідно до законодавства.
 • 4
  Примірник авторського договору, що засвідчує передачу (відчуження) майнового права або передачу права на використання твору відповідно до статей 16, 31 і 32 Закону України «Про авторське право і суміжні права» та відповідає вимогам, передбаченим статтею 33 цього Закону.
 • 5
  Документ про сплату збору або копія документа, що підтверджує право на звільнення від сплати збору