Реєстрація договору, який стосується права автора на твір

Назва послуги: Реєстрація договору, який стосується права автора на твір

Адміністративний збір: 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — для фізичних осіб; 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — для юридичних осіб.

Строк надання послуги: Розгляд заявки і прийняття рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, здійснюється протягом місяця від дати надходження заявки.

Результат надання: Рішення про реєстрацію договору, який стосуються прав автора на твір або відмова.

Способи отримання результату: Розгляд заявки і прийняття рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, здійснюється протягом місяця від дати надходження до ДП "Український інститут інтелектуальної власності" заявки. ДП "Український інститут інтелектуальної власності" може надсилати заявнику запити про надання додаткових документів, потрібних для прийняття відповідного рішення у разі виникнення сумніву щодо вірогідності інформації, що містять подані документи. У цьому разі відповідне рішення приймається в двотижневий термін від дати надходження додаткових документів, але не пізніше двох місяців від дати одержання заявником запиту. У разі відсутності примірника твору у матеріальній формі заявка до розгляду не приймається. Рішення видається автору або особі, яка має авторське право, безпосередньо або надсилається на адресу, зазначену в заяві.

Підстави для відмови: Підставою для прийняття рішення про відмову в реєстрації договору, який стосується права автора на твір, є невідповідність поданих документів встановленим вимогам щодо переліку документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, та оформлення матеріальної форми твору.

Порядок оскарження: Захист прав може здійснюватися у судовому порядку відповідно до законодавства.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: