Реєстрація договору, який стосується права автора на твір

Назва послуги: Реєстрація договору, який стосується права автора на твір

Адміністративний збір: 4,25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — для фізичних осіб 11,5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — для юридичних осіб

Строк надання послуги: Розгляд заявки і прийняття рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, здійснюється протягом місяця від дати надходження до Державної служби інтелектуальної власності України правильно оформлених документів заявки. У випадку надсилання заявнику запитів про надання додаткових документів, потрібних для прийняття відповідного рішення у разі виникнення сумніву щодо вірогідності інформації, що містять подані документи, відповідне рішення приймається в двотижневий термін від дати надходження додаткових документів, але не пізніше двох місяців від дати одержання заявником запиту.

Результат надання: Рішення про реєстрацію договору, який стосуються прав автора на твір

Способи отримання результату: Рішення видається заявнику безпосередньо або надсилається на адресу, зазначену в заяві.

Підстави для відмови: Підставою для прийняття рішення про відмову в реєстрації договору, який стосується права автора на твір, є невідповідність поданих документів встановленим вимогам

Порядок оскарження: Захист прав може здійснюватися у судовому порядку відповідно до законодавства.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: