Державна реєстрація (легалізація) створення всеукраїнських професійних спілок, їх об’єднань

 • 1
  Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи
 • 2
  Відомості про керівні органи громадського формування (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім’я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку)
 • 3
  Статут
 • 4
  Протокол з'їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки з рішенням про його затвердження
 • 5
  Відомості про виборні органи, наявність організацій профспілки у відповідних адміністративно-територіальних одиницях, про засновників об'єднань
 • 6
  Список учасників з’їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки