Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора (державна реєстрація припинення всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців)

  • 1
    Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення відповідного органу юридичної особи про зміни