Дозвіл на днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду (крім робіт на землях водного фонду в межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах, лиманах і територіальному морі) - у разі проведення робіт, пов’язаних з експлуатаційним днопоглибленням на внутрішніх підхідних, судноплавних каналах та портових акваторіях, з метою підтримання заданих навігаційних габаритів

Назва послуги: Дозвіл на днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду (крім робіт на землях водного фонду в межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах, лиманах і територіальному морі) - у разі проведення робіт, пов’язаних з експлуатаційним днопоглибленням на внутрішніх підхідних, судноплавних каналах та портових акваторіях, з метою підтримання заданих навігаційних габаритів

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: Десять робочих днів (ч. 9 ст. 7 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»)

Результат надання: 1. У разі відсутності зауважень видається дозвіл. 2. У разі наявності зауважень суб’єкту господарювання направляється лист з зауваженнями для доопрацювання та всі додані до заяви матеріали

Способи отримання результату: Особисто суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою

Підстави для відмови: 1. Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком. 2. Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей. 3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру. (п. 5 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»)

Порядок оскарження: В судовому порядку

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: