Видача дозволу на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, в частині осетрових видів риб і виробленої з них продукції

 • 1
  Витяг з державної книги племінних тварин або журналу реєстрації штучного розведення тварин, вирощування рослин із зазначенням дати і місця розведення чи вирощування, племінних номерів та власних кличок тварин (у разі наявності)
 • 2
  Засвідчена в установленому порядку копія дозволу на вилучення зразка з природного середовища або копія сертифіката на інтродукцію з моря зразка
 • 3
  Засвідчені в установленому порядку копії цивільно-правових договорів, інших правочинів, за якими зразок набутий у власність або володіння та користування
 • 4
  Заява для отримання дозволу на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, форма якої затверджена наказом Мінприроди від 29 лютого 2012 року № 107
 • 5
  Копія дозволу на імпорт Адміністративного органу країни, до якої експортується або реекспортується зразок, якщо він належить до виду, включеного до додатка I Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення