Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами у разі відкриття іншої категорії (із складенням іспиту)

 • 1
  Заява встановленого зразка
 • 2
  Паспорт громадянина України або документ, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство або спеціальний статус
 • 3
  Копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі його відсутності в базах даних МВС) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта)
 • 4
  Медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом
 • 5
  Свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв
 • 6
  Оригінал та ксерокопії документів про заміну особистих даних (у разі їх заміни)
 • 7
  Документ, що підтверджує керування транспортними засобами
 • 8
  Посвідчення водія
 • 9
  Платіжні документи (квитанції), які засвідчують оплату адміністративної послуги та плату за бланкову продукцію