Переоформлення Свідоцтва про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції

  • 1
    Заява про переоформлення Свідоцтва про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції
  • 2
    Копії установчих документів (для юридичних осіб), засвідчені нотаріально або органом, який видав оригінал документа