Видача дозволу на імміграцію в Україну іноземцям або особам без громадянства

 • 1
  Відомості про склад сім'ї, копія свідоцтва про шлюб (якщо особа, яка подає заяву, перебуває в шлюбі)
 • 2
  Документ про місце проживання особи
 • 3
  Документ, виданий лікувально-профілактичним закладом про те, що особа не хвора на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманію або інші інфекційні захворювання, перелік яких визначено МОЗ
 • 4
  Документ, що підтверджує підтримку клопотання центральним органом виконавчої влади України ( для діячів науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України)
 • 5
  Документ, який підтверджує, що особа раніше перебувала в громадянстві України (для осіб, які раніше перебували в громадянстві України)
 • 6
  Копія документа про державну реєстрацію іноземної інвестиції в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тисяч доларів США (для осіб, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тисяч доларів США, зареєстровану у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України)
 • 7
  Копія документа, що підтверджує встановлення особі статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, а також документ, що підтверджує факт безперервного проживання особи на законних підставах на території України протягом трьох років з дня встановлення їй статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми (для осіб, які безперервно проживали на території України протягом трьох років з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми)
 • 8
  Копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (за пред’явленням оригіналу)
 • 9
  Копії документів, що засвідчують їх родинні стосунки з громадянином України (для осіб, які є повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України)
 • 10
  Копії документів, що підтверджують відповідність рівня кваліфікації спеціаліста або робітника вимогам, передбаченим у переліку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері праці (для висококваліфікованих спеціалістів і робітників, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України)
 • 11
  Копії документів, що засвідчують їх родинні стосунки з іммігрантом, і документ про те, що іммігрант не заперечує проти їх імміграції та гарантує їм фінансове забезпечення на рівні не нижчому від прожиткового мінімуму, встановленого в Україні (для батьків, чоловіка (дружини) іммігранта та його неповнолітніх дітей)
 • 12
  Три фотокартки
 • 13
  Довідку про відсутність судимості (для осіб, які постійно проживають за межами України, за винятком осіб, зазначених у пунктах 1, 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про імміграцію»)
 • 14
  Документи, що підтверджують отримання статусу закордонних українців, або копії документів, що засвідчують їх родинні стосунки із закордонними українцями (для закордонних українців, подружжя закордонних українців, їх дітей у разі їх спільного в'їзду та перебування на території України)
 • 15
  Документи, що підтверджують право особи на набуття громадянства України за територіальним походженням (для осіб, які мають право на набуття громадянства України за територіальним походженням)
 • 16
  Заява про надання дозволу на імміграцію
 • 17
  Копії документів про призначення опікунами чи піклувальниками над громадянами України або про встановлення над ними опіки чи піклування громадянина України (для осіб, які є опікунами чи піклувальниками громадян України, або перебувають під опікою чи піклуванням громадян України)
 • 18
  Подання центрального органу виконавчої влади України про те, що імміграція особи становить державний інтерес для України (для осіб, імміграція яких становить державний інтерес для України)