Внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта

  • 1
    Повідомлення фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків за формою № 1П(додаток 8 до Положення про реєстраціюфізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 №822, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.10.2017 за №1306/31174 (далі - Положення) / заява про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків щодо фізичних осіб, які обліковуються за серією та/або номером паспорта за формою № 5ДРП (додаток 13 до Положення)
  • 2
    Паспорт громадянина України у формі книжечки (після пред'явлення повертається)