Анулювання ліцензії (копії ліцензії) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)

 • 1
  Баланс за останній звітний період та довідка про виконання всіх зобов'язань перед клієнтами при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку, підписані керівником і головним бухгалтером та засвідчені печаткою товариства
 • 2
  Висновок відповідної саморегулівної організації та/або об’єднання професійних учасників ринку цінних паперів щодо можливості (неможливості) припинення заявником професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), за винятком випадків припинення зазначеної діяльності за рішенням суду
 • 3
  Заява про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку
 • 4
  Копія повідомлення, надісланого радам (наглядовим радам) інвестиційних та пенсійних фондів, з якими укладено відповідні договори, про прийняте рішення щодо анулювання ліцензії, завірена підписом керівника та засвідчена печаткою заявника
 • 5
  Копія рішення відповідного органу з цього питання, підписана керівником та засвідчена печаткою ліцензіата