Проведення експертної оцінки суб’єктів племінної справи у тваринництві

Назва послуги: Проведення експертної оцінки суб’єктів племінної справи у тваринництві

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: у місячний термін

Результат надання: Підтвердження відповідності суб’єкта племінної справи у тваринництві присвоєному статусу - відповідно до рішення експертної комісії, затвердженого наказом Мінекономіки.

Способи отримання результату: Експертну оцінку суб’єктів племінної справи у тваринництві проводить експертна комісія Мінекономіки. Підтвердження відповідності суб’єкта племінної справи у тваринництві присвоєному статусу за результатами експертної оцінки суб’єктів племінної справи у тваринництві проводиться при реорганізації, зміні найменування суб’єкта господарювання, за умови якщо суб’єкт господарювання, який претендує на підтвердження статусу з племінної справи у тваринництві, є правонаступником юридичної особи, що мала відповідний статус з племінної справи у тваринництві, та є новим власником племінного стада, яке належало юридичній/фізичній особі, що мала відповідний статус з племінної справи у тваринництві. Для проведення експертної оцінки суб’єктів племінної справи у тваринництві суб’єктами з племінної справи у тваринництві, які претендують на підтвердження відповідності суб’єкта племінної справи у тваринництві присвоєному статусу, за умов, зазначених у пункті 4.2 розділу 4 Порядку присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві подаються (надсилаються) необхідні документи. Забезпечення надання достовірних даних покладається на суб’єкта племінної справи у тваринництві. При проведенні експертної оцінки суб’єктів племінної справи у тваринництві, які претендують на підтвердження відповідності суб’єкта племінної справи у тваринництві присвоєному статусу, експертна комісія кожного кварталу: проводить аналіз наданих матеріалів до Державного реєстру суб’єктів племінної справи у тваринництві відповідно до Положення про Державний реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 червня 2012 року № 358, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 липня 2012 року за № 1118/21430 (далі – Положення про Держплемреєстр), за два роки; приймає рішення про відповідність або невідповідність суб’єкта племінної справи у тваринництві певному статусу.

Підстави для відмови: 1. Подання документів з порушенням вимог законодавства. 2. Документи подані не в повному обсязі.

Порядок оскарження: Згідно діючого законодавства у судовому порядку.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: