Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики

 • 1
  Заява про отримання ліцензії
 • 2
  Відомості суб’єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази
 • 3
  Копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи)
 • 4
  Опис документів, що подаються для одержання ліцензії
 • 5
  Відомості суб'єкта господарювання про наявність спеціалістів, що мають освітній і кваліфікаційний рівень, необхідний для провадження господарської діяльності з ветеринарної практики
 • 6
  Копії документів, що підтверджують освітній та кваліфікаційний рівень спеціалістів, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності