Внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт

Назва послуги: Внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: З дня надходження заяви та повідомлення

Результат надання: Декларація про початок виконання будівельних робіт стосується об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1), щодо об’єктів, які належать до ІІІ категорії складності (клас наслідків (відповідальності) СС2), розташованих за межами населених пунктів і на території кількох адміністративно-територіальних одиниць, щодо об’єктів, які належать до ІІІ категорії складності (клас наслідків (відповідальності) СС2), розташованих у межах сіл, селищ та міст (крім міст, які є адміністративними центрами областей, міст з чисельністю населення понад 50 тисяч, міст Києва, Севастополя), а також на територіях, де сільські, селищні, міські ради не утворили виконавчі органи з питань держанного архітектурно-будівельного контролю. Внесення інформації зазначеної у повідомленні до єднного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення па доопрацювання, відмову у видачі, скасування за анулювання зазначених документів. Виключення відомостей щодо внесених даних, зазначених у декларації, з єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняті я в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів.

Способи отримання результату: Підстави для одержання послуги: 1. У разі коли змінено осіб, відповідальних за проведення авторського та технічного нагляду під час виконання будівельних робіт, а також у разі коригування проектної документації на виконання будівельних робіт в установленому законодавством порядку під час виконання будівельних робіт. 2. Виявлення замовником технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки) у поданому повідомленні про початок виконання будівельних робіт або отримання відомостей про виявлення недостовірних даних. Подається замовником (його уповноваженою особою) особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення чи через електронну систему здійснення декларативних та дозвільних процедур в будівництві. Інформація щодо зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт розміщується на офіційному сайті Держархбудінспекції України у розділі «Реєстр дозвільних документів» у єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів/

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: