Погодження відчуження або передачі пам'яток національного значення їх власниками або уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління: оренда

 • 1
  Акт огляду технічного стану пам'ятки
 • 2
  Актуальна фото фіксація пам’ятки чи її частини
 • 3
  Заява власника стосовно погодження оренди пам’ятки чи її частини
 • 4
  Копія охоронного договору на пам’ятку чи її частину
 • 5
  Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності (для юридичної особи); копія паспорту та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру (для фізичної особи)
 • 6
  Копія свідоцтва про право власності на пам’ятку чи її частину (документ про належність пам’ятки чи її частини до державної чи комунальної власності)
 • 7
  Поверхові плани приміщень пам’ятки чи її частини, що підлягають приватизації (копія планів БТІ з експлікацією приміщень, що відповідають існуючому плануванню)