Видача повідомлення на транскордонне перевезення небезпечних відходів або висновку на транскордонне перевезення відходів, у разі коли вони містять матеріали, в кількості достатній для виявлення ними небезпечних властивостей (при імпорті небезпечних відходів)

 • 1
  Оригінал повідомлення держави експорту (якщо транскордонне перевезення відходів, що імпортується, не підлягає такому контролю в державі експорту, зобов’язання повідомника бере на себе особа, що відповідає за утилізацію/видалення), а також додатково імпортером/особою, що відповідає за утилізацію/видалення
 • 2
  Офіційне письмове звернення з проханням про надання згоди на імпорт небезпечних відходів
 • 3
  Підтвердження наявності в імпортера та в особи, що відповідає за утилізацію/видалення, ліцензій на здійснення відповідних операцій імпорт небезпечних відходів згідно з поданим повідомленням
 • 4
  Нотаріально засвідчену копію контракту
 • 5
  Відомості про склад та походження відходів у разі потреби (на запит Мінприроди) протокол аналізу
 • 6
  Опис способу утилізації
 • 7
  Висновки державної санітарно-гігієнічної експертизи на відходи як вторинну сировину і на продукцію, що одержуватиметься в результаті утилізації, у разі, коли відходи імпортуються з метою утилізації
 • 8
  Заява компетентного органу держави експорту про те, що держава не має технічних можливостей і необхідних потужностей для видалення таких відходів екологічно обґрунтованим способом у разі, коли відходи імпортуються з метою видалення
 • 9
  Відомості про забезпеченість страхування відповідальності експортера та особи, що відповідає за утилізацію/видалення, щодо відшкодування шкоди, якої може бути заподіяно здоров’ю людини, власності і навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації/видалення небезпечних відходів
 • 10
  Опис шляху транспортування
 • 11
  Потужність і місце знаходження об’єкта для утилізації/видалення