Видача дубліката проспекту (змін до проспекту) емісії цінних паперів інституту спільного інвестування (Для отримання дубліката проспекту емісії акцій корпоративного інвестиційного фонду (змін до нього))

 • 1
  Заява про видачу дубліката проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього) у довільній формі із зазначенням причини отримання такого дубліката
 • 2
  Копія публікації в офіційному друкованому виданні НКЦПФР та/або повідомлення щодо оприлюднення інформації в загальнодоступній базі даних НКЦПФР про втрату проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього), засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду (у разі втрати проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього))
 • 3
  Непридатний для користування проспект емісії акцій корпоративного фонду (зміни до нього) (у разі пошкодження проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього))
 • 4
  Текст зареєстрованого проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього), оригінал якого (яких) втрачено, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду