Оформлення та видача посвідки на тимчасове проживання з безконтактним електронним носієм (іноземцям або особам без громадянства, які прибули в Україну з метою возз’єднання сім’ї з особами, які є громадянами України, або які під час перебування на законних підставах на території України у випадках, зазначених у частинах третій - тринадцятій статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», уклали шлюб з громадянами України)

 • 1
  Паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою
 • 2
  Засвідчений у встановленому порядку переклад на українську мову тексту сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними
 • 3
  Клопотання (подання) громадянина України, який перебуває у шлюбі з іноземцем або особою без громадянства
 • 4
  Документ, що підтверджує факт перебування у шлюбі з громадянином України
 • 5
  Копія паспорта громадянина України, з яким іноземець перебуває у шлюбі
 • 6
  Дійсний поліс медичного страхування
 • 7
  Платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита