Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

Назва послуги: Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: Строк, що не перевищує трьох робочих днів з дати реєстрації відповідної заяви у територіальному органі Держгеокадастру

Результат надання: Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки або відмова у видачі такого витягу

Способи отримання результату: Видається центром надання адміністративних послуг заявнику (уповноваженій особі заявника), надсилається поштою на адресу, вказану заявником у заяві. У разі подання заяви в електронній формі результат може надаватись в електронній формі технічними засобами телекомунікацій з накладенням кваліфікованого електронного підпису.

Підстави для відмови: 1. Відсутність технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 2. Земельна ділянка несформована

Порядок оскарження: У судовому порядку