Видача дозволу на спеціальне водокористування

Назва послуги: Видача дозволу на спеціальне водокористування

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: 30 календарних днів з дня надходження заяви та документів

Результат надання: 1. У разі відсутності підстав для відмови видається дозвіл на спеціальне водокористування. 2. У разі наявності підстав видається відмова у видачі дозволу

Способи отримання результату: У паперовому або електронному вигляді

Підстави для відмови: Подання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з визначеним цією статтею переліком; Виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей, невідповідності вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, довгостроковим прогнозам водогосподарських балансів; Негативний висновок центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, чи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, про можливість здійснення спеціального водокористування (ст.49 Водного кодексу)

Порядок оскарження: У судовому порядку