Внесення інформації про постійне представництво страховика – нерезидента у формі філії до Реєстру філій страховиків – нерезидентів

 • 1
  Бзнес-план запланованої страхової (перестрахової) діяльності філії на строк не менше, ніж три роки
 • 2
  виписка з торговельного (банківського, судового) реєстру або копії установчих документів заявника (у разі наявності
 • 3
  Довідка банку, що підтверджує розмір сформованого гарантійного депозиту на дату складання заяви, та копію депозитного договору про відкриття гарантійного депозитного рахунку в уповноваженому банку
 • 4
  Довідка від уповноваженого органу із здійснення нагляду за страховими компаніями країни, у якій зареєстрований заявник, про відсутність порушень страхового або фінансового законодавства заявником за останні 3 роки
 • 5
  Довідка про відповідність керівника та головного бухгалтера професійним вимогам, установленим Нацкомфінпослуг
 • 6
  Довіреність, видану заявником уповноваженій особі на представництво його інтересів на території України, оформлену у відповідності до вимог законодавства України
 • 7
  дозвіл уповноваженого органу із здійснення нагляду за страховими компаніями країни, у якій зареєстрований заявник, на відкриття філії або письмове підтвердження цього органу про відсутність у законодавстві цієї країни вимог щодо отримання такого дозволу
 • 8
  завірена в установленому законодавством порядку копія свідоцтва про реєстрацію постійного представництва, виданого Уповноваженим центральним органом виконавчої влади, та довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
 • 9
  засвідчена підписом керівника та печаткою заявника довідку про наявність у філії приміщення, обладнання, техніки, засобів зв'язку та програмного забезпечення, технічні можливості яких забезпечують постійне формування поточної інформації про здійснення страхової діяльності та надання звітних даних (у довільній формі)
 • 10
  Заява про реєстрацію філії страховика-нерезидента
 • 11
  копія довіреності керівника філії, видану на представництво інтересів заявника на території України
 • 12
  копія рішення заявника про створення філії на території України
 • 13
  копії документів на право здійснення страхової діяльності (ліцензія, дозвіл тощо) за видами страхових послуг, які заявник має право здійснювати в країні місця реєстрації
 • 14
  письмове безвідкличне зобов'язання заявника про безумовне виконання ним зобов'язань, які виникли у зв'язку з діяльністю його філії на території України
 • 15
  положення про філію, яке повинне містити чітко регламентований порядок ліквідації філії
 • 16
  реєстраційна картка філії страховика -нерезидента
 • 17
  фінансова звітність заявника за останні 3 роки, посвідчену аудитором
 • 18
  Якщо документи для внесення інформації до Реєстру подаються уповноваженою особою заявника, додатково пред'являються паспорт або документ, який його замінює, та довіреність на представництво інтересів заявника на території України