Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом

Назва послуги: Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом

Адміністративний збір: Плата за видачу ліцензії становить один прожитковий мінімум, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії.

Строк надання послуги: 10 робочих днів з дня одержання Державіаслужбою заяви про отримання ліцензії.

Результат надання: Оприлюднення рішення про видачу ліцензії на офіційному веб-сайті Державіаслужби.

Способи отримання результату: Ліцензія на провадження здобувачем ліцензії визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, оформлюється органом ліцензування в електронному вигляді (запис про рішення органу ліцензування щодо видачі ліцензії суб’єкту господарування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців). За бажанням здобувача ліцензії чи ліцензіата ліцензія може бути видана Державіаслужбою і на паперовому носіїї: 1) нарочно; 2) поштовим відправленням з описом вкладення; 3) в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку.

Підстави для відмови: Підставою для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є: 1) підписані документи, що додаються до заяви, подані не в повному обсязі; 2) заява або хоч один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії: підписані особою, яка не має на це повноважень; оформленний із порушенням вимог закону, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до них згідно з Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності»; 3) подання заяви з порушенням строків передбачених Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності»; 4) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомостей про здобувача ліцензії або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення. Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є: 1) встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії; 2) виявлення недостовірності данних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб’єктом господарювання до Державіаслужби, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб’єкта господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб’єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.

Порядок оскарження: Рішення Державіаслужби може бути оскарджено до спеціального уповноваженого органу з питань ліцензування.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: