Анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
  • 1
    Заява на анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
  • 2
    Оригінал дозволу (подається дозвіл виданий в електронній формі, який підписаний електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (архівним файлом в форматі zip, rar)