Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення

Назва послуги: Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення

Адміністративний збір: За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімум, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії.

Строк надання послуги: 10 робочих днів

Результат надання: Рішення про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення. Рішення про відмову у видачі ліцензії. Рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду.

Способи отримання результату: Орган ліцензування оприлюднює прийняте рішення на своєму вебсайті (https://dsp.gov.ua/) Документи подаються здобувачем ліцензії або уповноваженим ним представником до Держпраці нарочно, або поштовим відправленням, або в електронній формі через Портал електронних сервісів Мінекономіки.

Підстави для відмови: Підставою для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є: 1) подання не в повному обсязі документів, що додаються до заяви для отримання ліцензії; 2) заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії: підписаний особою, яка не має на це повноважень; оформлений із порушенням вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон); складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до них згідно з Законом; 3) подання заяви з порушенням строків, передбачених Законом; 4) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача ліцензії (суб’єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення; 5) наявність інформації про здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України». Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є: 1) встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам; 2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб’єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення наявності розбіжності між даними в підтвердних документах та фактичним станом цього суб’єкта господарювання на момент подання документів; 3) наявність в органу ліцензування інформації про рішення суду щодо здобувача ліцензії, що забороняє йому провадити окремий вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та набрало законної сили відповідно до статті 255 Кодексу адміністративного судочинства.

Порядок оскарження: Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, суду.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: