Державна реєстрація рішення про припинення всеукраїнської творчої спілки, прийнятого загальними зборами (з'їздом, конференцією) творчої спілки

Назва послуги: Державна реєстрація рішення про припинення всеукраїнської творчої спілки, прийнятого загальними зборами (з'їздом, конференцією) творчої спілки

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: Не пізніше 30 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації. Строк розгляду документів може бути продовжений не більше ніж на 15 робочих днів.

Результат надання: Виписка з Єдиного державного реєстру.

Способи отримання результату: Через портал електронних сервісів.

Підстави для відмови: Документи подано особою, яка не має на це повноважень; у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії;) не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку; документи суперечать вимогам Конституції та законів України; документи суперечать статуту громадського формування; порушено встановлений законом порядок створення юридичної особи; невідповідність найменування юридичної особи вимогам закону.

Порядок оскарження: Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до суду.