Державна реєстрація змін до відомостей про всеукраїнську творчу спілку, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Назва послуги: Державна реєстрація змін до відомостей про всеукраїнську творчу спілку, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Адміністративний збір: 0,3 мінімальної заробітної плати

Строк надання послуги: Не пізніше 30 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації. Строк розгляду документів може бути продовжений не більше ніж на 15 робочих днів.

Результат надання: Виписка з Єдиного державного реєстру.

Способи отримання результату: Особисто / поштою / через портал електронних сервісів: https://kap.minjust.gov.ua/

Підстави для відмови: Документи подано особою, яка не має на це повноважень; у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії;) не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку; документи суперечать вимогам Конституції та законів України; документи суперечать статуту громадського формування; порушено встановлений законом порядок створення юридичної особи; невідповідність найменування юридичної особи вимогам закону.

Порядок оскарження: Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до суду.