Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення політичної партії / всеукраїнських професійних спілок, їх об’єднань (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора

  • 1
    Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення відповідного органу юридичної особи про зміни