Державна реєстрація рішення про припинення політичної партії / всеукраїнських професійних спілок, їх об’єднань, прийнятого з’їздом (конференцією) політичної партії / всеукраїнських професійних спілок, їх об’єднань

  • 1
    Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення відповідного органу юридичної особи про припинення юридичної особи
  • 2
    Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, яким затверджено персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття облікової картки платника податків), строк заявлення кредиторами своїх вимог, - у разі відсутності зазначених відомостей у рішенні