Видача ліцензії на право провадження туроператорської діяльності

Назва послуги: Видача ліцензії на право провадження туроператорської діяльності

Адміністративний збір: одна мінімальна заробітна плата, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії

Строк надання послуги: 10 робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії

Результат надання: Ліцензія на право провадження туроператорської діяльності

Способи отримання результату: Повний пакет документів надсилається поштовим відправленням з описом вкладення або подається нарочно: 1) нарочно 2) поштовим відправленням з описом вкладення (орган ліцензування надсилає поштові відправлення з повідомленням за місцезнаходженням здобувача ліцензії протягом одного робочого дня з дня оформлення відповідного документа, якщо інший строк надсилання не встановлено законом); 3) в електронному вигляді.

Підстави для відмови: 1) установлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, установленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії; 2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб’єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними в них, та фактичним станом цього суб’єкта господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб’єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.

Порядок оскарження: Здобувач ліцензії може звернутись з апеляцією та іншою скаргою на дії органу ліцензування до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування Державної регуляторної служби України (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011). Форма подачі апеляції є довільною. До апеляції додаються документи, що підтверджують її обґрунтованість.