Оформлення та видача дозволу на встановлення і використання на транспортних засобах спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору

Назва послуги: Оформлення та видача дозволу на встановлення і використання на транспортних засобах спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору

Адміністративний збір: 68 гривень та вартість бланкової продукції

Строк надання послуги: 10 днів з дня отримання повного пакету документів

Результат надання: Видача дозволу на встановлення та використання спеціальних звукових і світлових сигнальних пристроїв синього кольору або листа з обґрунтуванням причин відмови в наданні адміністративної послуги.

Способи отримання результату: Особисте звернення суб'єкта звернення або уповноваженої ним особи до суб'єкта надання адміністративної послуги

Підстави для відмови: 1. Відсутність у юридичної особи, що звернулася за адміністративною послугою, права на її одержання; 2. Наявність у поданих документах відомостей, що не відповідають дійсності; 3. Подання неповного пакета документів; 4. Транспортний засіб не зареєстрований за заявником; 5. Невідповідність кольорографічних схем, написів та емблем вимогам Закону України «Про охоронну діяльність», розділу III Порядку та ДСТУ 3849-99; 6. Відсутність в Єдиному ліцензійному реєстрі інформації про отримання суб'єктом охоронної діяльності ліцензії на провадження охоронної діяльності.

Порядок оскарження: Згідно діючого законодавства України

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: