Виключення інформації про юридичну особу з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, за заявою юридичної особи

  • 1
    Заява про анулювання запису в Реєстрі осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги
  • 2
    оригінал Довідки про взяття на облік юридичної особи
  • 3
    інформація про виконання всіх зобов'язань щодо договорів фінансового лізингу або припинення таких зобов'язань іншим способом (у довільній формі) (подається в разі державної реєстрації припинення юридичної особи)