Видача ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації

Назва послуги: Видача ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації

Адміністративний збір: Разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом

Строк надання послуги: 10 робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.

Результат надання: Ліцензія

Способи отримання результату: Набуття здобувачем ліцензії права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з моменту внесення даних про рішення органу ліцензування про видачу йому ліцензії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. До набрання чинності положенням про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації про ліцензування та видання Кабінетом Міністрів України акта щодо припинення ведення Єдиного ліцензійного реєстру відомості щодо прийняття рішення про видачу ліцензії на наступних робочий день розміщуються на офіційному веб-сайті СБ України в підрозділі “Ліцензування. Рішення органу ліцензування” розділу “Нормативно-правова база” вкладці “Про СБ України”.

Підстави для відмови: Підстави для відмови передбачені частиною 3 статті 13 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

Порядок оскарження: Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 5 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” розгляд апеляцій та інших скарг ліцензіатів на дії органу ліцензування або інших заявників щодо порушення законодавства у сфері ліцензування здійснює Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування